Công nghệ Lớp 7: Đâu là các khâu làm đất trồng rau: A . Bừa và đạp đất – Cày đất – Lên luống B

Công nghệ Lớp 7: Đâu là các khâu làm đất trồng rau: A . Bừa và đạp đất – Cày đất – Lên luống B . Cày đất – Bừa và đạp đất – Lên luống C . Lên luống – Bừa và đạp đất – Cày đất D . Cày đất – Lên luống – Bừa và đạp đất, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ