Công nghệ Lớp 10: Kế hoạch vốn kinh doanh được xác định căn cứ vào nhu cầu: A . Mua hàng hóa B . Tiền trả công

Công nghệ Lớp 10: Kế hoạch vốn kinh doanh được xác định căn cứ vào nhu cầu: A . Mua hàng hóa B . Tiền trả công lao động C . Tiền nộp thuế D . Cả A, B, C đều đúng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ