Công nghệ Lớp 10: Chọn câu đúng: A. Nếu [H+]>[OH-] thì đất có phản ứng kiềm. B. Nếu [H+]<[OH-] thì đất có phản ứng trung tính. C. Nếu [H+]&gt

Công nghệ Lớp 10: Chọn câu đúng: A. Nếu [H+]>[OH-] thì đất có phản ứng kiềm. B. Nếu [H+]<[OH-] thì đất có phản ứng trung tính. C. Nếu [H+]>[OH-] thì đất có phản ứng chua. D. Nếu [H+]<[OH-] thì đất có phản ứng chua., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.



Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ