Vật lí Lớp 9: Có hai bòng đèn loại: 220V – 100W và 220V – 250W được mắc song song vào nguồn điện 220V. a) Tính điện trở của mỗi bóng đèn và cường đ

Vật lí Lớp 9: Có hai bòng đèn loại: 220V – 100W và 220V – 250W được mắc song song vào nguồn điện 220V. a) Tính điện trở của mỗi bóng đèn và cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn. b) Hỏi 2 đèn sáng như thế nào? Giải thích., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Vật lí Lớp 9: Có hai bòng đèn loại: 220V – 100W và 220V – 250W được mắc song song vào nguồn điện 220V. a) Tính điện trở của mỗi bóng đèn và cường đ”

 1. a) Ta có:

  cach-giai-bai-tap-tinh-cong-cong-suat-cua-nguon-dien-cuc-hay-13.PNG

  Áp dụng với bóng đèn thứ nhất:

  cach-giai-bai-tap-tinh-cong-cong-suat-cua-nguon-dien-cuc-hay-14.PNG

  Áp dụng với bóng đèn thứ hai:

  cach-giai-bai-tap-tinh-cong-cong-suat-cua-nguon-dien-cuc-hay-15.PNG

  Cường độ dòng điện qua bóng đèn thứ nhất là:

  cach-giai-bai-tap-tinh-cong-cong-suat-cua-nguon-dien-cuc-hay-16.PNG

  Cường độ dòng điện qua bóng đèn thứ hai là:

  cach-giai-bai-tap-tinh-cong-cong-suat-cua-nguon-dien-cuc-hay-17.PNG

  b) Hai đèn sáng bình thường. Vì hai đèn được mắc song song nên hiệu điện thế tại hai đầu mỗi đèn bằng nhau và bằng 220V, đúng bằng giá trị định mức nên hai đèn sáng bình thường.

  Đáp án:

  a)

  R1 = 484 Ω; I1 = 0,455 A; R2 = 193,6 Ω; I2 = 1,14 A.

  b) hai đèn sáng bình thường.

  Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button