Vật lí Lớp 9: Cho đoạn mạch điện gồm 2 điện trở R1 = 40(ôm), R2 = 50(ôm) mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua mạch 3A. a) Tính điện trở tương đương c

Vật lí Lớp 9: Cho đoạn mạch điện gồm 2 điện trở R1 = 40(ôm), R2 = 50(ôm) mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua mạch 3A. a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở và hiệu điện thế của đoạn mạch điện. c) Mắc thêm điện trở R3 nối tiếp với đoạn mạch điện trên thì cường độ dòng điện qua mạch 1,2A. Tính điện trở R3., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 9: Cho đoạn mạch điện gồm 2 điện trở R1 = 40(ôm), R2 = 50(ôm) mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua mạch 3A. a) Tính điện trở tương đương c”

Viết một bình luận