Vật lí Lớp 9: Bốn điện trở R1, R2, R3, R4 được mắc vào đoạn mạch AB như hình bên. Đặt vào hai đầu của đoạn mạch một hiệu điện thế U AB  

Vật lí Lớp 9: Bốn điện trở R1, R2, R3, R4 được mắc vào đoạn mạch AB như hình bên. Đặt vào hai đầu của đoạn mạch một hiệu điện thế U AB   =   + 1 2 V. Biết R 1   =   6   Ω ;   R 2   =   R 3   =   3   Ω ,   R 4 = 1 Ω.  1. Mắc vào N và B một vôn kế có điện trở rất lớn. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở và số chỉ của vôn kế. 2. Thay vôn kế bằng một ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể. Tính hiệu điện thế trên các điện trở và số chỉ của ampe kế. 3. Thay R 3 bằng một ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể, mắc vào N và B một biến trở Rx. Thay đổi Rx để am pe kế chỉ 1 A. Xác định giá trị của Rx khi đó. Tóm tắt U AB   =   + 12   V .   Biết   R 1   =   6   Ω ;   R 2   =   R 3   =   3   Ω ,   R 4   =   1   Ω . 1. Mắc vào N và B một vôn kế có điện trở rất lớn. Tính IRi và UV.2. Mắc vào N và B một ampe kế có RA <<. Tính URi và IA. 3. Thay R 3 bằng một ampe kế có RA <<, mắc vào N và B một biến trở Rx. Thay đổi Rx để am pe kế chỉ 1 A. Xác định giá trị của Rx khi đó., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 9: Bốn điện trở R1, R2, R3, R4 được mắc vào đoạn mạch AB như hình bên. Đặt vào hai đầu của đoạn mạch một hiệu điện thế U AB  ”

 1. 1. Do vôn kế có điện trở rất lớn nên dòng qua vôn kế coi như bằng không.

  Mạch điện gồm:

  [R1 // (R2 nt R3)] nt R4

  R23 = R2 + R3 = 6 Ω;

  1589895039-c1-dang-9-cau-5-2png.png

    RAB = R123 + R4 = 4 Ω

  1589895056-c1-dang-9-cau-5-3png.png

   U1 = UAC = I.R123 = 9 V;

  1589895072-c1-dang-9-cau-5-4png.png

   UNB = UNM + UMB = I3.R3 + I4.R4 = 7,5

  V

  Vậy vôn kế chỉ 7,5 V.

  2. a.

  RA

  = 0 nên chập N với B.

  Mạch điện gồm:

  [R1 nt (R3 // R4)] // R2

  1589895093-c1-dang-9-cau-5-5png.png

   R134 = R1 + R34

  = 6,75 Ω

   1589895111-c1-dang-9-cau-5-6png.png

   1589895125-c1-dang-9-cau-5-7png.png

   1589895144-c1-dang-9-cau-5-8png.png

  U2 = UAB = 12 V

  b.  1589895161-c1-dang-9-cau-5-9png.png

  Tại nút N:

  1589895228-c1-dang-9-cau-5-10png.png

   3. Sơ đồ mạch:

  (R1 // R2) nt (R4 // Rx).

  Ta có:

   1589895256-c1-dang-9-cau-5-11png.png

  1589895298-c1-dang-9-cau-5-12png.png

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

  1589895314-c1-dang-9-cau-5-13png.png

   Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là:

  1589895335-c1-dang-9-cau-5-14png.png

   Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 và R4 lần lượt là:

  1589895353-c1-dang-9-cau-5-15png.png

  1589895373-c1-dang-9-cau-5-16png.png

  Trường hợp 1: Dòng điện đi từ N đến M:

  1589895395-c1-dang-9-cau-5-17png.png

   Giải được

  R23 = R2 + R3 = 6 Ω;

  0 = 1,2 Ω

  Trường hợp 2: Dòng điện đi từ M đến N:

   Giải được

  R23 = R2 + R3 = 6 Ω;

  0 = 2/11 Ω

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button