Vật lí Lớp 7: Làm thế nào đong được 6 lít nước từ sông về nếu trong tay chỉ có hai cái can, một cái 4 lít và một cái 9 lít, cả hai đều không có vạch

Vật lí Lớp 7: Làm thế nào đong được 6 lít nước từ sông về nếu trong tay chỉ có hai cái can, một cái 4 lít và một cái 9 lít, cả hai đều không có vạch chia ?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Vật lí Lớp 7: Làm thế nào đong được 6 lít nước từ sông về nếu trong tay chỉ có hai cái can, một cái 4 lít và một cái 9 lít, cả hai đều không có vạch”

  1. múc đầy thùng 9L, đổ sang thùng 4L. trong thùng 9l còn lại 5L đổ hết nc thùng 4L đi. đổ nc từ thùng 9L sang thùng 4 L. Thùng 9L còn lại 1L. Đổ hết nc thùng 4L đi rồi đổ nốt 1L nc từ thùng 9L sang Lại múc đầy thùng 9L. Đổ cho đầy thùng 4L (có sẵn 1L nước từ trên)=> còn lại 6L nước trong thùng 9L

    Trả lời
  2. múc đầy thùng 9L, đổ sang thùng 4L. trong thùng 9l còn lại 5L đổ hết nc thùng 4L đi. đổ nc từ thùng 9L sang thùng 4 L. Thùng 9L còn lại 1L. Đổ hết nc thùng 4L đi rồi đổ nốt 1L nc từ thùng 9L sang Lại múc đầy thùng 9L. Đổ cho đầy thùng 4L (có sẵn 1L nước từ trên)=> còn lại 6L nước trong thùng 9L

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button