Vật lí Lớp 12: Một con lắc đơn có chiều dài   ℓ = 1 , 44 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/ s 2 .

Vật lí Lớp 12: Một con lắc đơn có chiều dài   ℓ = 1 , 44 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/ s 2 . Lấy π 2 = 10 . Chu kì dao động của con lắc là A. 1,0 s                               B. 0,6 s                               C. 2,4 s                               D. 1,2 s, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Một con lắc đơn có chiều dài   ℓ = 1 , 44 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/ s 2 .”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button