Vật lí Lớp 12: Một chất điểm có khối lượng m bằng 100g dao động điều hoà theo phương trình:x bằng 5cos(2πt+π/6) (cm). Lấy π bình phương gần bằng 10.Xá

Vật lí Lớp 12: Một chất điểm có khối lượng m bằng 100g dao động điều hoà theo phương trình:x bằng 5cos(2πt+π/6) (cm). Lấy π bình phương gần bằng 10.Xác định li độ, vận tốc, gia tốc, lực tổng hợp tác dụng vào vật trong trường hợp sau:pha dao động là 120 độ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Một chất điểm có khối lượng m bằng 100g dao động điều hoà theo phương trình:x bằng 5cos(2πt+π/6) (cm). Lấy π bình phương gần bằng 10.Xá”

  1. Khi pha dao đng là 120o=2π3 thì t=2π3π62π=14Thay vào x có: x=5.cos2π.14+π6=2,5 cmvmax=ωA=2π.5=10π cm/s=>v=10π.cos2πt+2π3 cm/st=0,25=>v=10π.cos2π.0,25+2π3=53π cm/samax=ω2A=2π2.5=200 cm/s2=>a=200.cos2πt+π6t=0,25s=>a=200.cos2π.0,25+π6=100 cm/s2

    =>F=ma=0,1.0,1=0,01 N

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button