Vật lí Lớp 12: Hai doa động điều hoà cùng phương , cùng tần số vuông pha có biên độ lần lượt là A1 và A2 . Biết 3A2 = 4 A1 thì dđ tổng hợp A : 5/4 A1

Vật lí Lớp 12: Hai doa động điều hoà cùng phương , cùng tần số vuông pha có biên độ lần lượt là A1 và A2 . Biết 3A2 = 4 A1 thì dđ tổng hợp A : 5/4 A1 B: 5/3A1. C : 3A1. D: 7A1 Chi tiết giúp e ạ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Vật lí Lớp 12: Hai doa động điều hoà cùng phương , cùng tần số vuông pha có biên độ lần lượt là A1 và A2 . Biết 3A2 = 4 A1 thì dđ tổng hợp A : 5/4 A1”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button