Vật lí Lớp 11: Một electron bay với vận tốc v = 1,2.107 m/s từ một điểm có điện thế V1 = 600 V theo hướng của một đường sức. Điện thế V2 của điểm mà ở

Vật lí Lớp 11: Một electron bay với vận tốc v = 1,2.107 m/s từ một điểm có điện thế V1 = 600 V theo hướng của một đường sức. Điện thế V2 của điểm mà ở đó electron dừng lại có giá trị nào sau đây A. 405 V B. – 405 V C. 190,5 V D. -195 V, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Vật lí Lớp 11: Một electron bay với vận tốc v = 1,2.107 m/s từ một điểm có điện thế V1 = 600 V theo hướng của một đường sức. Điện thế V2 của điểm mà ở”

Viết một bình luận