Vật lí Lớp 11: Một điện tích điểm đặt tại O ,một thiết bị đo độ lớn cường độ điện trường chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai

Vật lí Lớp 11: Một điện tích điểm đặt tại O ,một thiết bị đo độ lớn cường độ điện trường chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu bằng không và gia tốc có độ lớn 7,5 c m / s 2 cho đến khi dừng lại tại điểm N .Biết NO = 15cm và số chỉ thiết bị đo tại N lớn hơn tại M là 64 lần.Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? A. 15s B. 7s C. 12s D. 9s, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 11: Một điện tích điểm đặt tại O ,một thiết bị đo độ lớn cường độ điện trường chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai”

  1. Giải đáp B
    Gọi I là trung điểm của MN.Chuyển động từ M đến I là chuyển động nhanh dần đều và chuyển động từ I đến N là chuyển động chậm dần đều.Quãng đường chuyển động trong hai giai đoạn bằng nhau và bằng 
    Thời gian chuyển động trong hai giao đoạn bằng nhau và bằng t sao cho:

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button