Vật lí Lớp 11: Có 4 điện trở tương đương khác nhau thì có bao nhiêu cách mắc.

Vật lí Lớp 11: Có 4 điện trở tương đương khác nhau thì có bao nhiêu cách mắc., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

5 bình luận về “Vật lí Lớp 11: Có 4 điện trở tương đương khác nhau thì có bao nhiêu cách mắc.”

 1. Có 12 cách mắc:

  −R1ntR2ntR3ntR4

  −(R1ntR2ntR3)//R4

  −(R1ntR2ntR4)//R3

  −(R1ntR4ntR3)//R2

  −(R4ntR2ntR3)//R1

  −(R1ntR2)//(R3ntR4)

  −(R1ntR3)//(R2ntR4)

  −(R1ntR4)//(R2ntR3)

  −(R1//R2)nt(R3//R4)

  −(R1//R3)nt(R2//R4)

  −(R1//R4)nt(R2//R3)

  −R1//R2//R3//R4

  Trả lời
 2. Có 12 cách

  −R1ntR2ntR3ntR4

  −(R1ntR2ntR3)//R4

  −(R1ntR2ntR4)//R3

  −(R1ntR4ntR3)//R2

  −(R4ntR2ntR3)//R1

  −(R1ntR2)//(R3ntR4)

  −(R1ntR3)//(R2ntR4)

  −(R1ntR4)//(R2ntR3)

  −(R1//R2)nt(R3//R4)

  −(R1//R3)nt(R2//R4)

  −(R1//R4)nt(R2//R3)

  −R1//R2//R3//R4

  Trả lời
 3. Có 12 cách mắc:

  −R1ntR2ntR3ntR4

  −(R1ntR2ntR3)//R4

  −(R1ntR2ntR4)//R3

  −(R1ntR4ntR3)//R2

  −(R4ntR2ntR3)//R1

  −(R1ntR2)//(R3ntR4)

  −(R1ntR3)//(R2ntR4)

  −(R1ntR4)//(R2ntR3)

  −(R1//R2)nt(R3//R4)

  −(R1//R3)nt(R2//R4)

  −(R1//R4)nt(R2//R3)

  −R1//R2//R3//R4

  Trả lời
 4. Có 12 cách mắc:

  −R1ntR2ntR3ntR4

  −(R1ntR2ntR3)//R4

  −(R1ntR2ntR4)//R3

  −(R1ntR4ntR3)//R2

  −(R4ntR2ntR3)//R1

  −(R1ntR2)//(R3ntR4)

  −(R1ntR3)//(R2ntR4)

  −(R1ntR4)//(R2ntR3)

  −(R1//R2)nt(R3//R4)

  −(R1//R3)nt(R2//R4)

  −(R1//R4)nt(R2//R3)

  −R1//R2//R3//R4

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button