Vật lí Lớp 10: Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 1độC thì áp suất khối khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu của khối khí

Vật lí Lớp 10: Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 1độC thì áp suất khối khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu của khối khí, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 10: Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 1độC thì áp suất khối khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu của khối khí”

Viết một bình luận