Vật lí Lớp 10: Chọn câu trả lời đúng Thả hai vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 khác h2 Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng 1 2

Vật lí Lớp 10: Chọn câu trả lời đúng Thả hai vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 khác h2 Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng 1 2 lần vật thứ hai A. Tỉ số =2 B. Tỉ số = ଵ ଶ C. Tỉ số = ଵ ସ D. Tỉ số = 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 10: Chọn câu trả lời đúng Thả hai vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 khác h2 Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng 1 2”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button