Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh AB, điểm E thuộc cạnh AC. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của cạnh DE, DC, BC,

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh AB, điểm E thuộc cạnh AC. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của cạnh DE, DC, BC, BE. Chứng minh rằng bốn điểm M, N, P, Q thuộc cùng một đường tròn., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh AB, điểm E thuộc cạnh AC. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của cạnh DE, DC, BC,”

 1. * Xét tam giác DEC có  

  M là trung điểm DE

  N là trung điểm DC

  MN là đường trung bình của tam giác DEC, hay MN//EC (*) và MN=1/2 EC (1)

  * Xét tam giác BEC có 

  Q là trung điểm BE

  P là trung điểm BC

  PQ là đường trung bình của tam giác BEC, hay PQ//EC và PQ=1/2 EC (2).

  Từ (1) và (2) suy ra tứ giác MNPQ là hình bình hành.

  * Xét tam giác DEB có 

  Q là trung điểm BE

  M là trung điểm DE

   QM là đường trung bình của tam giác BED, hay MQ//DB  (3).

  Mà AB⊥AC (4)

  Từ (1), (3) và (4) suy ra MN⊥MQ (5)

  Tứ giác MNPQ là hình bình hành mà có một góc vuông

   MNPQ là hình chữ nhật.

  Gọi I là giao điểm của hai đường chéo MP và QN

  Suy ra IM=IN=IP=IQ (tính chất hình chữ nhật)

  Nên các điểm M, N, P, Q đều cách đều I một khoảng cố định

  M, N, P, Q cùng thuộc một đường tròn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button