Toán Lớp 9: a,b thuộc N. CMR: ab(a^2-b^2)(4a^2-b^2) chia hết cho 5 Giúp mình với!! Cảm ơn trước

Toán Lớp 9: a,b thuộc N. CMR: ab(a^2-b^2)(4a^2-b^2) chia hết cho 5 Giúp mình với!! Cảm ơn trước, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 9: a,b thuộc N. CMR: ab(a^2-b^2)(4a^2-b^2) chia hết cho 5 Giúp mình với!! Cảm ơn trước”

 1. Nếu a hoặc b chia hết cho 5 thì ab(a^2-b^2)(4a^2-b^2) chia hết cho 5

  Nếu a, b cùng không chia hết cho 5 thì a^2 và b^2 chia 5 sẽ dư 1 hoặc 4

  Nếu a^2, b^2 cùng chia 5 dư 1 hoặc 4 thì a^2-b^2 chia hết cho 5, khi đó ab(a^2-b^2)(4a^2-b^2) chia hết cho 5

  Nếu a^2 chia 5 dư 1, b^2 chia 5 dư 4 thì 4a^2-b^2 chia hết cho 5, khi đó ab(a^2-b^2)(4a^2-b^2) chia hết cho 5

  Nếu a^2 chia 5 dư 4, b^2 chia 5 dư 1 thì 4a^2 chia 5 dư 1 nên 4a^2-b*2 chia hết cho 5, do đó ab(a^2-b^2)(4a^2-b^2) chia hết cho 5

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button