Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông cân tại A Vẽ AH vuông góc với BC M thuộc BC kẻ MN vuông góc với AB vuông góc với AC Chứng minh tam giác amb và t

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông cân tại A Vẽ AH vuông góc với BC M thuộc BC kẻ MN vuông góc với AB vuông góc với AC Chứng minh tam giác amb và tam giác amc và góc Bam bằng góc cam Chứng minh tam giác amn bằng tam giác amp chứng minh NP song song với bC, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông cân tại A Vẽ AH vuông góc với BC M thuộc BC kẻ MN vuông góc với AB vuông góc với AC Chứng minh tam giác amb và t”

 1. a)  Xét 2 tam giác vuông:   AMB  và    AMC   có:
  AM: cạnh chung
  AB  =   AC   (gt)
  suy ra: tam giác AMB  =   tam giác AMC   (ch-cgv)
  b) Tam giác AMB   =   tam giácAMC
  suy ra:   góc BAM = góc CAM
  Xét 2 tam giác vuông: AMH  và   AMK   có:
  AM:  chung
  góc HAM  =  góc 
  suy ra   tam giác AMH  =   tam giác AMK  
  suy ra   AH = AK

  Trả lời

Viết một bình luận