Toán Lớp 6: Câu 1. Thực hiện các phép tính sau: a) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]} b) 5 . 22 – 18 : 3 c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) d)

Toán Lớp 6: Câu 1. Thực hiện các phép tính sau: a) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]} b) 5 . 22 – 18 : 3 c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 – 8 Câu 2: Tìm x biết: a) 12 + (5 + x) = 20 b) 175 + (30 – x) = 200 c) 10 + 2x = 45 : 43 d) 10x + 22.5 = 102 Câu 3: Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học sinh và lớp 6C có 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, ba lớp xếp thành các hàng dọc như nhau để diễu hành mà không có lớp nào có người lẻ hàng. a. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được b. Khi đó mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 6: Câu 1. Thực hiện các phép tính sau: a) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]} b) 5 . 22 – 18 : 3 c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) d)”

 1. Mỗi lần hỏi 1 bài thôi em nhé
  Câu 1:
  a) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}
  =12:{ 400 : [500 – (125 +175)]}
  =12: [400 : (500 – 300)]
  =12:(400:200)
  =12:2
  =6
  b) 5 . 22 – 18 : 3
  =110-6
  =104
  c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)
  =6+182+3.3
  =6+182+9
  =188+9
  =197
  d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 – 8
  =200-60+10-8
  =140+10-8
  =150-8
  =142

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button