Toán Lớp 6: 3. Ban Tuấn là một người rất thích chơi bi nên bạn ấy thường sưu tầm những viên bi rồi bỏ vào 4 hộp khác nhau, biết số bi trong mỗi hợp

Toán Lớp 6: 3. Ban Tuấn là một người rất thích chơi bi nên bạn ấy thường sưu tầm những viên bi rồi bỏ vào 4 hộp khác nhau, biết số bi trong mỗi hợp lần lượt là 203, 127, 97, 173 a) Liệu có thể chia số bi trong mỗi hộp thành 3 phần bằng nhau được không? Giải thích b) Nếu Tuần rũ thêm 2 bạn cùng chơi bi thì có thể chia đều tổng số bi cho mỗi người được không? c) Nếu Tuấn rủ thêm 8 ban cùng chơi bi thì có thể chia đều tổng số bị cho mỗi người được không?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Toán Lớp 6: 3. Ban Tuấn là một người rất thích chơi bi nên bạn ấy thường sưu tầm những viên bi rồi bỏ vào 4 hộp khác nhau, biết số bi trong mỗi hợp”

 1. a) không thể

  b) Có thể

  c) Không thể

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có 203;127;97;173⋮̸3203;127;97;173⋮̸3

  →→Không thể chia số bi trong mỗi hộp thành 33 phần bằng nhau

  b.Ta có tổng số bi là 203+127+97+173=600203+127+97+173=600

  Nếu Tuấn rủ thêm 22 bạn cùng chơi bi thì có tất cả 33 người 

  Mà 600⋮3600⋮3

  →→Có thể chia đều tổng số bi cho mỗi người

  c.Nếu Tuấn rủ thêm 88 bạn cùng choi thì có tất cả 99 người

  Mà 600⋮̸9600⋮̸9

  →→Không thể chia đều tổng số bi cho mỗi người

  Trả lời
 2. Giải: 

  a) 2+0+3=5 không chia hết cho 3 nên số 203 không chia hết cho 3.

  1+2+7=10 không chia hết cho 3 nên số 203 không chia hết cho 3.

  9+7=16 không chia hết cho 3 nên số 203 không chia hết cho 3.

  1+7+3 =11 không chia hết cho 3 nên số 203 không chia hết cho 3.

  * Kết luận: không thể chia số bi trong mỗi hộp thành 3 phần bằng nhau được.

  b) Tổng số bi là: 203 + 127 + 97+ 173 = 600

  Nếu Tuấn rủ thêm 2 bạn cùng chơi thì tổng số người chơi là 3 người.

  Ta có: 6 + 0 + 0 = 6 chia hết cho 3 nên số 600 chia hết cho 3 => 600 viên bi chia đều cho 3 người.

  * Kết luận: Nếu Tuấn rủ thêm 2 bạn cùng chơi bi thì có thể chia đều tổng số bi cho mỗi người. 

  c) Nếu Tuấn rủ thêm 2 bạn cùng chơi thì tổng số người chơi là 9 người.

  Ta có: 6 + 0 + 0 = 6 không chia hết cho 9 nên số 600 không chia hết cho 9 => 600 viên bi không thể chia đều cho 9 người.

  Trả lời
 3. a)Do 203 không chia hết cho 3

  127 không chia hết cho 3

  97 không chia hết cho 3

  173 không chia hết cho 3

  Vậy không thể chia số bi tring mỗi họp thành 3 phần bằng nhau được

  b)Tuấn có tổng số bi là:

  203+127+97+173=600 viên

  Do 600 chia hết cho 3 

  \Nên  nếu Tuấn rủ thêm 2 bạn nữa thì số bi có thể chia đều cho 3 người

  c)Tuấn có tổng số bi là:

  203+127+97+173=600 viên

  Do 600 không chia hết cho 9

  vậy nếu Tuấn rủ thêm 8 bạn thì số bi không thể chia đều cho 9 người

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button