Toán Lớp 5: Số lít nước mắm loại 1 có nhiều hơn số lít nước mắm loại 2 là 12 lít. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm

Toán Lớp 5: Số lít nước mắm loại 1 có nhiều hơn số lít nước mắm loại 2 là 12 lít. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại 1 gấp ba lần số lít nước mắm loại 2?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Toán Lớp 5: Số lít nước mắm loại 1 có nhiều hơn số lít nước mắm loại 2 là 12 lít. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm”

 1. Bài làm:

  Do số lít nước mắm loại 1 gấp 3 lần số lít nước mắm loại 2, số lít nước mắm loại 1 hơn số lít nước mắm loại 2 là 12l nên ta có sơ đồ:

  Loại 1: |—-|—-|—-|

  Loại 2: |—-|    12l

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  3-1=2 (phần)

  Nước mắm loại 2 có số lít là:

  12:2×1=6 (lít)

  Nước mắm loại một có số lít là:

  12+6=18 (lít)

  Đáp số: Loại 1: 18 ít, loại 2: 6 lít.

  Trả lời
 2. Bài làm:

  Do số lít nước mắm loại 1 gấp 3 lần số lít nước mắm loại 2, số lít nước mắm loại 1 hơn số lít nước mắm loại 2 là 12l nên ta có sơ đồ:

  Loại 1: |—-|—-|—-|

  Loại 2: |—-|    12l

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  3-1=2 (phần)

  Nước mắm loại 2 có số lít là:

  12:2×1=6 (lít)

  Nước mắm loại một có số lít là:

  12+6=18 (lít)

  Đáp số: Loại 1: 18 ít, loại 2: 6 lít.

  Trả lời
 3. Bài làm:

  Do số lít nước mắm loại 1 gấp 3 lần số lít nước mắm loại 2, số lít nước mắm loại 1 hơn số lít nước mắm loại 2 là 12l nên ta có sơ đồ:

  Loại 1: |—-|—-|—-|

  Loại 2: |—-|    12l

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  3-1=2 (phần)

  Nước mắm loại 2 có số lít là:

  12:2×1=6 (lít)

  Nước mắm loại một có số lít là:

  12+6=18 (lít)

  Đáp số: Loại 1: 18 ít, loại 2: 6 lít.

  Trả lời
 4. Do số lít nước mắm loại 1 gấp 3 lần số lít nước mắm loại 2, số lít nước mắm loại 1 hơn số lít nước mắm loại 2 là 12l nên ta có sơ đồ:

  Loại 1: |—-|—-|—-|

  Loại 2: |—-|    12l

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  3-1=2 (phần)

  Nước mắm loại 2 có số lít là:

  12:2×1=6 (lít)

  Nước mắm loại một có số lít là:

  12+6=18 (lít)

  Đáp số: Loại 1: 18 ít, loại 2: 6 lít.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button