Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 67,2m, chiều rộng bằng hai phần năm chiều dài. a) Tính diện tích mảnh vườn. b) Người ta dù

Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 67,2m, chiều rộng bằng hai phần năm chiều dài. a) Tính diện tích mảnh vườn. b) Người ta dùng 75% diện tích mảnh vườn để trồng rau. Tính diện tích đất trồng rau., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 67,2m, chiều rộng bằng hai phần năm chiều dài. a) Tính diện tích mảnh vườn. b) Người ta dù”

 1. a)
  Vì chiều rộng bằng 2/5 chiều dài nên
  Đặt chiều rộng là 2 phần bằng nhau 
  thì chiều dài là 5 phần bằng nhau
  tổng số phần bằng nhau là:
   2+ 5 =7 (phần)
  Nửa chu vi của hình chữ nhật là:
   67,2 : 2 =33,6 (m)
  1 phần bằng nhau có số m là:
   33,6 : 7 = 4,8 (m)
  Chiều rộng là:
   4,8 x 2 =9,6 (m)
  Chiều dài là:
   4,8 x 5 = 24 (m)
  Diện tích mảnh vườn là:
   

  9,6 ×24=230,4 m2
  b)
  Diện tích đất trông rau là:
  230,4 ×75÷100 =172,8 m2
  Đáp số: 

  a, 230,4 m2b, 172,8 m2

  Trả lời
 2. a, Nửa chu vi mảnh vườn là:
  67,2 : 2=33,6 (m)
  Tổng số phần bằng nhau là:
  2+5=7 (phần)
  Chiều dài mảnh vườn là:
  33,6 : 7 x 5=24 (m)
  Chiều rộng mảnh vườn là:
  33,6 – 24=9,6 (m)
  Diện tích mảnh vườn là:
  24 x 9,6=230,4 (m²)
  b, Diện tích trồng rau là:
  230,4 x 75 : 100=172,8 (m²)
  Đáp số: a, 230,4m²
  b, 172,8m²

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button