Toán Lớp 12: Hàm số  y = 2 2 x 2 + x có đạo hàm là:  A .   2 2 x 2 + x ln 2 B .   4 x + 1

Toán Lớp 12: Hàm số  y = 2 2 x 2 + x có đạo hàm là:  A .   2 2 x 2 + x ln 2 B .   4 x + 1 . 2 2 x 2 + x ln 2 C .   2 x 2 + x . 2 2 x 2 + x ln 2 D .   4 x + 1 . 2 2 x 2 + x ln 2 x 2 + x, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Toán Lớp 12: Hàm số  y = 2 2 x 2 + x có đạo hàm là:  A .   2 2 x 2 + x ln 2 B .   4 x + 1”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button