Toán Lớp 12: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  y = x 4 – 2 m x 2 + m + 1 có giá trị cực tiểu bằng -1.

Toán Lớp 12: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  y = x 4 – 2 m x 2 + m + 1 có giá trị cực tiểu bằng -1. Tổng các phần tử thuộc S là  A. -2 B. 0 C. 1 D. -1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 12: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  y = x 4 – 2 m x 2 + m + 1 có giá trị cực tiểu bằng -1.”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button