Toán Lớp 11: Tập nghiệm của phương trình   sin x cos 2 x =   0 là: A. {kπ, k∈Z} B. {π/2+kπ,k&i

Toán Lớp 11: Tập nghiệm của phương trình   sin x cos 2 x =   0 là: A. {kπ, k∈Z} B. {π/2+kπ,k∈Z} C. {k2π,k∈Z} D. Kết quả khác, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 11: Tập nghiệm của phương trình   sin x cos 2 x =   0 là: A. {kπ, k∈Z} B. {π/2+kπ,k&i”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button