Toán Lớp 11: Số nghiệm thuộc đoạn 0 ; 2018 π  của phương trình  cos 2 x – 2 sin x + 3 = 0 là A. 2017 B. 1009

Toán Lớp 11: Số nghiệm thuộc đoạn 0 ; 2018 π  của phương trình  cos 2 x – 2 sin x + 3 = 0 là A. 2017 B. 1009 C. 1010 D. 2018, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 11: Số nghiệm thuộc đoạn 0 ; 2018 π  của phương trình  cos 2 x – 2 sin x + 3 = 0 là A. 2017 B. 1009”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ