Toán Lớp 11: Phương trình sin4x =0 có nghiệm là A x=kpi/4+k2pi,k €z B x= pi/4,k€z C x= kpi/4,k€z D x=kpi/2 ,k€z

Toán Lớp 11: Phương trình sin4x =0 có nghiệm là A x=kpi/4+k2pi,k €z B x= pi/4,k€z C x= kpi/4,k€z D x=kpi/2 ,k€z, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Toán Lớp 11: Phương trình sin4x =0 có nghiệm là A x=kpi/4+k2pi,k €z B x= pi/4,k€z C x= kpi/4,k€z D x=kpi/2 ,k€z”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button