Toán Lớp 11: Phương trình 2 sin 2 x   –   5 sin x cos x   –   cos 2 x   + &#16

Toán Lớp 11: Phương trình 2 sin 2 x   –   5 sin x cos x   –   cos 2 x   +   2   =   0 có cùng tập nghiệm với phương trình nào trong số bốn phương trình sau: A. 4 sin 2 x   –   5 sin x cos x   – cos 2 x   =   0 B. 4 sin 2 x   +   5 sin x cos x   +   cos 2 x   =   0 C. 4 tan 2 x   –   5 tan x   +   1   = 0 D. 5 sin 2 x   +   3 cos 2 x   =   2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 11: Phương trình 2 sin 2 x   –   5 sin x cos x   –   cos 2 x   + &#16”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button