Toán Lớp 11: Cho tập hợp A = { 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 } a.Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm có sáu chữ số khác nhau biết chữ số thứ 3 luô

Toán Lớp 11: Cho tập hợp A = { 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 } a.Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm có sáu chữ số khác nhau biết chữ số thứ 3 luôn lẻ ? b.Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm năm chữ số khác nhau sao cho chữ số 5 luôn có mặt trong các số đúng một lần ?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 11: Cho tập hợp A = { 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 } a.Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm có sáu chữ số khác nhau biết chữ số thứ 3 luô”

 1.  a.gọi stn là abcdef  =>c thuộc 1,5,9 và f thuộc 2,4,6,8
  chọn f có 4 cách
  chọn c có 3 cách
  chọn 4 chữ số trong 5 chữ số còn lại và xếp vào 4 vị trí còn lại có

  A54

  cách

  theo qtn có 1440 cách=> có 1440 stn tmycbt
  b. gọi stn là abcde
  chọn 1 vị trí xếp chữ số 5 có 5 cách
  chọn 4 chữ số trong 6 chữ số còn lại và xếp vào 4 vị trí còn lại có 

  A64

  cách

  theo qtn có 1800 cách => có 1800 stn tmycbt

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button