Toán Lớp 10: Phát biểu mệnh đề P => Q và phát biểu mệnh đề đảo, xét tính đúng sai của các mệnh đề đó với: P: ″2 > 9″ và Q: ″4 < 3″. Chọn đá

Toán Lớp 10: Phát biểu mệnh đề P => Q và phát biểu mệnh đề đảo, xét tính đúng sai của các mệnh đề đó với: P: ″2 > 9″ và Q: ″4 < 3″. Chọn đáp án đúng: A. Mệnh đề P => Q là ” Nếu 2 > 9 thì 4 < 3″, mệnh đề này đúng vì mệnh đề P sai. Mệnh đề đảo là Q => P : ” Nếu 4 < 3 thì 2 > 9″, mệnh đề này đúng vì mệnh đề Q đúng. B. Mệnh đề P => Q là ” Nếu 2 > 9 thì 4 <  3″, mệnh đề này sai vì mệnh đề P sai. Mệnh đề đảo là Q => P : ” Nếu 4 < 3 thì 2 > 9″, mệnh đề này đúng vì mệnh đề Q sai. C. Mệnh đề P => Q là ” Nếu 2 > 9 thì 4 < 3″, mệnh đề này sai vì mệnh đề P sai. Mệnh đề đảo là Q => P : ” Nếu 4 < 3 thì 2 > 9″, mệnh đề này sai vì mệnh đề Q sai. D. Mệnh đề P => Q là ” Nếu 2 > 9 thì 4 < 3″, mệnh đề này đúng vì mệnh đề P sai. Mệnh đề đảo là Q => P : ” Nếu 4 < 3 thì 2 > 9″, mệnh đề này đúng vì mệnh đề Q sai. </p, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 10: Phát biểu mệnh đề P => Q và phát biểu mệnh đề đảo, xét tính đúng sai của các mệnh đề đó với: P: ″2 > 9″ và Q: ″4 < 3″. Chọn đá”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button