Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC đặt AB,AC là hai vectơ a,b. Dựng các điểm M,N thỏa mãn AM bằng 1/3AB, CN bằng 2BC . a, hãy phân tích vectơ CM,AN,MN

Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC đặt AB,AC là hai vectơ a,b. Dựng các điểm M,N thỏa mãn AM bằng 1/3AB, CN bằng 2BC . a, hãy phân tích vectơ CM,AN,MN qua vectơ a,b b, gọi I là điểm thỏa mãn vectơ MI bằng vectơ CM . cm I,A,N thẳng hàng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 thoughts on “Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC đặt AB,AC là hai vectơ a,b. Dựng các điểm M,N thỏa mãn AM bằng 1/3AB, CN bằng 2BC . a, hãy phân tích vectơ CM,AN,MN”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button