Toán Lớp 10: Cho A={x € R||x ≤ 4}; B={x€ R|-2 ≤ x+1 < 3}      Viết các tập sau dưới dạng khoảng – đoạn – nửa khoảng: A ∩ B, A\B, B\A, R\(A∪B)

Toán Lớp 10: Cho A={x € R||x ≤ 4}; B={x€ R|-2 ≤ x+1 < 3}      Viết các tập sau dưới dạng khoảng – đoạn – nửa khoảng: A ∩ B, A\B, B\A, R\(A∪B), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 10: Cho A={x € R||x ≤ 4}; B={x€ R|-2 ≤ x+1 < 3}      Viết các tập sau dưới dạng khoảng – đoạn – nửa khoảng: A ∩ B, A\B, B\A, R\(A∪B)”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button