Tin học Lớp 8: Viết chương trình tính và đưa ra màn hình giá trị của biểu thức : B=a×b( với a,b là 2 số nguyên được nhập vào từ bàn phím )

Tin học Lớp 8: Viết chương trình tính và đưa ra màn hình giá trị của biểu thức : B=a×b( với a,b là 2 số nguyên được nhập vào từ bàn phím ), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tin học Lớp 8: Viết chương trình tính và đưa ra màn hình giá trị của biểu thức : B=a×b( với a,b là 2 số nguyên được nhập vào từ bàn phím )”

 1. program gia_tri_cua_bieu_thuc;
  usrs crt;
  var tong,a,b:integer;
  begin
   clrscr;
   write(‘nhap gia tri cua a: ‘);readln(a);
   write(‘nhap gia tri cua b: ‘);readln(b);
   tong:=a*b;
   writeln(‘gia tri cua bieu thuc la: ‘,tong:4:0);
   readln;
  end.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button