Tin học Lớp 6: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Thông tin đem lại cho con người sự hiểu biết B. Thông tin là những gì có giá trị , dữ liệu là những

Tin học Lớp 6: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Thông tin đem lại cho con người sự hiểu biết B. Thông tin là những gì có giá trị , dữ liệu là những thứ vô giá trị C. Thông tin có thể làm thay đổi hành động của con người D. Sự tiếp nhận thông tin phụ thuộc vào sự hiểu biết của con người, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

5 bình luận về “Tin học Lớp 6: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Thông tin đem lại cho con người sự hiểu biết B. Thông tin là những gì có giá trị , dữ liệu là những”

 1. Phát biểu nào sau đây là sai?
  A. Thông tin đem lại cho con người sự hiểu biết
  B. Thông tin là những gì có giá trị , dữ liệu là những thứ vô giá trị
  C. Thông tin có thể làm thay đổi hành động của con người
  D. Sự tiếp nhận thông tin phụ thuộc vào sự hiểu biết của con người

  Trả lời
 2. Phát biểu nào sau đây là sai?
  A. Thông tin đem lại cho con người sự hiểu biế
  B. Thông tin là những gì có giá trị , dữ liệu là những thứ vô giá tr
  C. Thông tin có thể làm thay đổi hành động của con ngườ
  D. Sự tiếp nhận thông tin phụ thuộc vào sự hiểu biết của con ngườ
  iiịtgười

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button