Tin học Lớp 12: Tạo bảng quan hệ csdl nhằm mục đích gì

Tin học Lớp 12: Tạo bảng quan hệ csdl nhằm mục đích gì, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tin học Lớp 12: Tạo bảng quan hệ csdl nhằm mục đích gì”

 1. Truy vấn là một phát biểu thể hiện yêu cầu của người sử dụng. Truy vấn mô tả các dữ liệu và đặt các tiêu chí để hệ QTCSDL có thể thu thập dữ liệu thích hợp. Nói một cách khác, đó là một dạng bộ lọc, có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một hệ CSDL quan hệ.
  – Để phục vụ được việc truy vấn CSDL, thông thường các hệ QTCSDL cho phép nhận các biểu thức hay các tiêu chí nhằm các mục đích sau:
  Định vị các bản ghi.
  Thiết lập mối quan hệ hay các liên kết giữa các bảng để kết xuất thông tin.
  Liệt kê một tập con các bản ghi.
  Thực hiện các phép toán.
  Xóa một số bản ghi.
  Thực hiện các thao tác quản lí dữ liệu khác.

  Trả lời
 2. – Truy vấn là một phát biểu thể hiện yêu cầu của người sử dụng. Truy vấn mô tả các dữ liệu và đặt các tiêu chí để hệ QTCSDL có thể thu thập dữ liệu thích hợp. Nói một cách khác, đó là một dạng bộ lọc, có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một hệ CSDL quan hệ.
  – Để phục vụ được việc truy vấn CSDL, thông thường các hệ QTCSDL cho phép nhận các biểu thức hay các tiêu chí nhằm các mục đích sau:
  Định vị các bản ghi.
  Thiết lập mối quan hệ hay các liên kết giữa các bảng để kết xuất thông tin.
  Liệt kê một tập con các bản ghi.
  Thực hiện các phép toán.
  Xóa một số bản ghi.
  Thực hiện các thao tác quản lí dữ liệu khác.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button