Tin học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây sai A. Trong mỗi bạn của cơ sở dữ liệu quan hệ có thể có rất nhiều bạn ghi B. Một bạn có thể liên kết với nhiều b

Tin học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây sai A. Trong mỗi bạn của cơ sở dữ liệu quan hệ có thể có rất nhiều bạn ghi B. Một bạn có thể liên kết với nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ C. Nhờ liên kết giữa các bảng Ta tập hợp được thông tin từ nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ D. Cơ sở dữ liệu Tổ chức tốt là cơ sở dữ liệu có ít bảng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Tin học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây sai A. Trong mỗi bạn của cơ sở dữ liệu quan hệ có thể có rất nhiều bạn ghi B. Một bạn có thể liên kết với nhiều b”

  1. D. Cơ sở dữ liệu Tổ chức tốt là cơ sở dữ liệu có ít bảng

    vì số lượng bảng không quan hệ tới csdl tốt hay xấu

    – csdl tốt là csdl tối ưu

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button