Tin học Lớp 12: Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây? A. Biểu tượng          B. Biểu tượng       C. Biểu tượng

Tin học Lớp 12: Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây? A. Biểu tượng          B. Biểu tượng       C. Biểu tượng         D. Biểu tượng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Tin học Lớp 12: Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây? A. Biểu tượng          B. Biểu tượng       C. Biểu tượng”

 1.  Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta thực hiện:

  + Chọn trường cần sắp xếp trong chế độ hiện thị trang dữ liệu

  + Chọn biểu tượng 1592893339-trac-nghiem-cac-thao-tac-co-ban-tren-bang-6png.png  để sắp xếp trường đó giảm dần

  + Lưu lại kết quả được sắp xếp.

  Đáp án: D

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ