Tin học Lớp 11: Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là: A. Var < Danh sách biến > = < Kiểu dữ liệu >; B. Var < Danh sách biến &gt

Tin học Lớp 11: Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là: A. Var < Danh sách biến > = < Kiểu dữ liệu >; B. Var < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >; C. < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >; D. Var < Danh sách biến >;, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Tin học Lớp 11: Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là: A. Var < Danh sách biến > = < Kiểu dữ liệu >; B. Var < Danh sách biến &gt”

 1. Trong Pascal, Cấu trúc khai báo biến có dạng : Var <danh sách biến> : < kiểu dữ liệu> ;

  Trong đó :

  + danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy.

  + Kiểu dữ liệu thường là một trong các kiểu dữ liệu chuẩn hoặc do người lập trình định nghĩa.

  Đáp án: B

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button