Tiếng Anh Lớp 9: Viết lại câu chủ động từ các câu bị động đã cho 1. Many letters have been written 2. A refrigerator was bought by my father yesterday

Tiếng Anh Lớp 9: Viết lại câu chủ động từ các câu bị động đã cho 1. Many letters have been written 2. A refrigerator was bought by my father yesterday 3. English has been taught at this school by him for 1 year 4. Flowers are going to be bought to decorate his house by him 5. A shirt will be made in my birthday next week by my mother, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: Viết lại câu chủ động từ các câu bị động đã cho 1. Many letters have been written 2. A refrigerator was bought by my father yesterday”

 1. 1, They have written many letters

  2,  My father bought  a refrigerator yesterday

  3, He has taught English at his school for 1 year

  4, He is going to buy flowers to decorate his house

  5, My mother will make a shirt in my birthday next week.

  Trả lời
 2. 1, They have written many letters

  2,  My father bought  a refrigerator yesterday

  3, He has taught English at his school for 1 year

  4, He is going to buy flowers to decorate his house

  5, My mother will make a shirt in my birthday next week.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button