Tiếng Anh Lớp 9: The last time I went to Ho Chi Minh City was ten years ago. It

Tiếng Anh Lớp 9: The last time I went to Ho Chi Minh City was ten years ago. It, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Tiếng Anh Lớp 9: The last time I went to Ho Chi Minh City was ten years ago. It”

  1.  It is/has been ten years since I last went to Ho Chi Minh city. Cấu trúc: The last time + S + V2/ed……… + was + time

    => It is/ has been + time + since S + last + V2/ed…

    Dịch nghĩa: Lần cuối cùng tôi đi đến thành phố Hồ Chí Minh là cách đây 10 năm.

    => Đã 10 năm từ lần cuối tôi đi đến thành phố Hồ Chí Minh.

    Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button