Tiếng Anh Lớp 9: The damage was so great that it would cost millions of dollars to repair. Such

Tiếng Anh Lớp 9: The damage was so great that it would cost millions of dollars to repair. Such, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: The damage was so great that it would cost millions of dollars to repair. Such”

 1. Such was damage that it would cost millions of dollars to repair. Đảo ngữ với such:

  Such + to be + N + that + mệnh đề

  Lưu ý: The damage was so great that it would cost millions of dollars to repair.

  => The damage was such that it would cost millions of dollars to repair. (such = so great)

  Dịch nghĩa: Thiệt hại quá lớn đến nỗi mà phải mất hàng triệu đô la để sửa chữa.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button