Tiếng Anh Lớp 9: Parking is very difficult in ______ city centre, so my father always go there by ______bus. A. the/x B. the/the C. a/a D. a/x

Tiếng Anh Lớp 9: Parking is very difficult in ______ city centre, so my father always go there by ______bus. A. the/x B. the/the C. a/a D. a/x, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: Parking is very difficult in ______ city centre, so my father always go there by ______bus. A. the/x B. the/the C. a/a D. a/x”

 1. city centre là danh từ đã được xác định trước đó (parking is very difficult) nên ta dùng the

  by bus: bằng xe buýt

  => Parking is very difficult in the city centre, so my father always go there by bus.

  Tạm dịch: Đỗ xe rất khó ở trung tâm thành phố, vì vậy bố tôi luôn đến đó bằng xe buýt.

  Giải đáp : A

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button