Tiếng Anh Lớp 9: No one in my class is more intelligent than Lan. Lan

Tiếng Anh Lớp 9: No one in my class is more intelligent than Lan. Lan, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: No one in my class is more intelligent than Lan. Lan”

  1. Lan is the most intelligent (student) in my class. So sánh nhất với tính từ ngắn: the + adj + EST…

    So sánh nhất với tính từ dài: the + most + adj…

    Dịch nghĩa: Không ai trong lớp tôi thông minh hơn Lan. => Lan là học sinh thông minh nhất trong lớp tôi.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button