Tiếng Anh Lớp 9: Moderation doesn’t mean _____ the foods you love.   A. to eliminate B. eliminating C. to prevent D. preventing

Tiếng Anh Lớp 9: Moderation doesn’t mean _____ the foods you love.   A. to eliminate B. eliminating C. to prevent D. preventing, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

15 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: Moderation doesn’t mean _____ the foods you love.   A. to eliminate B. eliminating C. to prevent D. preventing”

 1. Giải thích:

  Eliminate: loại bỏ (v)

  Prevent: ngăn chặn (v)

  Cấu trúc: mean+V_ing (mang ý nghĩa gì), mean+to+V_infi (có ý định làm gì)

  => trong trường hợp này ta dùng mean+V_ing

  => Moderation doesn’t mean eliminating the foods you love.

  Giải đáp là: B

  Trả lời
 2. Moderation doesn’t mean _____ the foods you love.

  A. to eliminate

  B. eliminating

  C. to prevent

  D. preventing

  Giải thích:

  Eliminate: loại bỏ (v)

  Prevent: ngăn chặn (v)

  Cấu trúc: mean+V_ing (mang ý nghĩa gì), mean+to+V_infi (có ý định làm gì)

  => trong trường hợp này ta dùng mean+V_ing

  => Moderation doesn’t mean eliminating the foods you love.
  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button