Tiếng Anh Lớp 9: He never intended to meet her. He never had

Tiếng Anh Lớp 9: He never intended to meet her. He never had, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: He never intended to meet her. He never had”

  1.  He never had any intention of meeting her.

    Cấu trúc:

    Intend to do sth ~ have intention of doing sth: ý định làm gì Dịch nghĩa: Anh ấy chưa bao giờ có ý định gặp cô ấy.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button