Tiếng Anh Lớp 9: “Can you remember to buy some vegetables, Mary?” Peter reminded

Tiếng Anh Lớp 9: “Can you remember to buy some vegetables, Mary?” Peter reminded, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: “Can you remember to buy some vegetables, Mary?” Peter reminded”

  1. Peter reminded Mary to buy some vegetables. Remind sb to do sth: nhắc nhở ai làm gì

    E.g: Remind me to phone Alan before I go out. Dịch nghĩa: Peter đã nhắc nhở Mary mua một ít rau.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button