Tiếng Anh Lớp 9: 1.Our house needs…… A.painting. B.paint. C.be paint. D.paints 2.He wishes he…….the Vietnammese president A.were. B. wish be

Tiếng Anh Lớp 9: 1.Our house needs…… A.painting. B.paint. C.be paint. D.paints 2.He wishes he…….the Vietnammese president A.were. B. wish be. C.is. D.would be 3.It’s time for us…… for our examination A.to study. B.study. C.studying D.syudied, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: 1.Our house needs…… A.painting. B.paint. C.be paint. D.paints 2.He wishes he…….the Vietnammese president A.were. B. wish be”

 1. 1.Our house needs……
  A.painting. B.paint. C.be paint. D.paints
  2.He wishes he…….the Vietnammese president
  A.were. B. wish be. C.is. D.would be
  3.It’s time for us…… for our examination
  A.to study. B.study. C.studying D.syudied

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button