Tiếng Anh Lớp 7: Mọi người giải giúp em câu này với!!! 1.Eat less high-fat foods to keep you from……fat. A.Gaining     B.Reducing    C.Getting    D.R

Tiếng Anh Lớp 7: Mọi người giải giúp em câu này với!!! 1.Eat less high-fat foods to keep you from……fat. A.Gaining     B.Reducing    C.Getting    D.Rising 2.We should follow the advice from doctors and health………..in order to keep fit. A.Managers   B.Experts      C.People      D.Workers 3.To prevent……,you should eat a lot of garlic and keep your body warm. A.Cold           B.Mumps      C.Flu            D.Headache Mong mọi người giúp ạ!!!, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

6 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 7: Mọi người giải giúp em câu này với!!! 1.Eat less high-fat foods to keep you from……fat. A.Gaining     B.Reducing    C.Getting    D.R”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button