Tiếng Anh Lớp 7: II.Find the word with different stress in each line. 1.A.cinema B.gallery C.hospital D.museum 2.A.afternoon B.festival C.Japanese D.yes

Tiếng Anh Lớp 7: II.Find the word with different stress in each line. 1.A.cinema B.gallery C.hospital D.museum 2.A.afternoon B.festival C.Japanese D.yesterday 3.A.tomato B.lemonade C.banana D.performance Giúp với ạ????????, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 7: II.Find the word with different stress in each line. 1.A.cinema B.gallery C.hospital D.museum 2.A.afternoon B.festival C.Japanese D.yes”

  1. II.Find the word with different stress in each line.
    1.A.cinema B.gallery C.hospital D.museum
    2.A.afternoon B.festival C.Japanese D.yesterday
    3.A.tomato B.lemonade C.banana D.performance

    Trả lời

Viết một bình luận