Tiếng anh Lớp 6: I. Write the – ing form of the verbs. 1. go __________ 2. swim __________ 3. play __________ 4. have __________ 5. eat __________

Tiếng anh Lớp 6: I. Write the – ing form of the verbs. 1. go __________ 2. swim __________ 3. play __________ 4. have __________ 5. eat __________ 6. watch __________ 7. make __________ 8. study __________ 9. do __________ 10. visit __________, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Tiếng anh Lớp 6: I. Write the – ing form of the verbs. 1. go __________ 2. swim __________ 3. play __________ 4. have __________ 5. eat __________”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ